Vem är jag?

Uppvuxen i Bohuslän med svensk pappa och mamma från USA. Utbildad som lärare med tillval i specialpedagogik. Efter att ha jobbat några år som lärare i Angered Göteborg, med ungdomar från många olika bakgrunder, jobbade jag i 20 år med internationellt arbete främst inriktat på ungdomar. Jag har under den här tiden varit baserad i Sverige men jobbat i alla världsdelar, men främst i Asien och Mellanöstern. Jag är gift med Lena, och vi har 3 vuxna barn och två barnbarn och nästan alla bor på Råslätt. Alla av oss är engagerade för människor privat och genom uppdrag från socialtjänsten. 

De 8 senaste åren har jag jobbat helt med ungdoms- och kulturfrågor i Sverige och över hela världen. Jag har bott över 30 år på Råslätt utanför Jönköping, ett förortsområde i miljonprogrammet, med ett 60-tal etniska grupper. Jag har alltså haft förmånen att under 30 år samtidigt jobba i olika delar av världen och leva med människor från dessa områden här i Sverige. Sammanlagt över 30års erfarenhet och vänskaps relationer med människor från muslimska, hinduiska, kristet ortodoxa, sekulariserade och andra bakgrunder.

I 8 år har jag också lett och utvecklat Underground programmen i Jönköping. Vi är baserade på Råslätt men arbetar med ungdomar från hela Jönköpingsregionen. Allt arbete sker ideellt och sammanlagt är ett 60-tal frivilliga från olika bakgrunder, engagerade i större eller mindre grad. 

Vi håller bla vår lokala ungdomsgård öppen på helger, vi har övningskörning för tjejer, skolstöd, samtalsstöd, ett ledarprogram för tonåringar mm. Vi har också ett program som stöder ungdomar och hela familjer mot rättsövergrepp, diskriminering och försummelse. Våra tonåringar kommer främst från Mellanöstern, Balkan och Afrika. www.underground-raslatt.se

Jag arbetar till och från med olika projekt i Asien, Latinamerika och Mellanöstern för ungdomar. Bla jobbar jag med utbildning i ett arabland med socialarbetare och andra som arbetar med ungdomar som utsatts för hedersvåld eller andra övergrepp.