Vad kan jag erbjuda?

 • Kulturförståelse och världsbilder
 • Post-post moderna ungdomar (genration Z+)
 • Ungdomar (och deras familjer) från Mellanöstern , Nordafrika och Asien
 • Fostransmodeller i olika kulturer. Hur vi kan hantera gränssättning och omsorg
 • Fördomar och hur man kan bearbeta dem
 • Religionens betydelse för kultur, identitet och världsbild
 • Hur man kan arbeta konstruktivt med människor från värdebaserade och
  grupporienterade kulturer - det vi ofta nervärderande kallar hederskulturer
 • Hur kan man konstruktivt påverka värderingar?
 • Barn och ungdomsskydd
 • När det låser sig
 • Specifika kulturer
 • Krishantering i mötet med olika kulturer och åldersgrupper
 • Förortskultur
 • Min strävan är att skräddarsy så mycket som möjligt och att göra föreläsningar så praktiska och inriktade på er situation som möjligt. Det förutsätter en del dialog innan, men gör materialet mer användbart.