Ungdomar och deras familjer
- Nordafrika, Mellanöstern, Asien

Kulturella skillnader och likheter i fostran och syn på frihet för ungdomar. Familjens betydelse, Skillnader mellan killar och tjejer i olika kulturer