Religionens betydelse för kultur, identitet och världsbild

85% av jordens befolkning har en ganska tydlig religiös identitet. Då blir det svårt för den som är uppvuxen i ett sekulariserat samhälle att förstå och riktigt respektera andra.