Post-post moderna ungdomar

Vad som är specifikt för de som nu är unga (under 25år). Mycket stora förändringar över hela världen gör att många inte förstår de radikala skillnader som finns mellan en 17 åring och 27 åring.