Peter Magnusson är Konsult i: Kultur- och ungdomsfrågor och jobbar över hela världen

Föreläsningar med gruppdiskussioner och gruppövningar, handledning och rådgivning är några områden jag jobbar med. Jag jobbar med kommunala och statliga förvaltningar, ideella organisationer, kyrkor, skolor, personalgrupper, behandlingshem etc.

Eftersom jag alltid använt en stor del av min tid till att jobba direkt med ungdomar och deras familjer så är mitt perspektiv jordnära, praktiskt och lösningsorienterat. Efter 30 år där jag mött alla typer av problem har jag ännu inte mött nån som inte vill hitta en lösning.