Kulturförståelse och världsbilder

Hur vi kan förstå andra kulturer. Skillnader mellan individualistiska, avtalsbaserade, skuld- kulturer och grupp(släkt)baserade, cirkel-, skamkulturer. Religionens betydelse och hur man ser på sekulariserade grupper och individer.

Hur vi kan kommunicera effektivt trots skillnader, Hur kan vi skapa en dialog och motverka destruktiva effekter i olika kulturer.