Krishantering i mötet med olika kulturer och åldersgrupper

Vid kriser i mångkulturella sammanhang behövs en förståelse för många faktorer, inte minst hur relationer och förtroende i olika grupper och deras ledare är avgörande för ett framgångsrikt arbete