Hur kan man konstruktivt påverka värderingar?

Bland ungdomar sprider sig lätt extrema åsikter och värderingar, som förhärligar våld, kvinnoförtryck, religiös extremism, droger mm. Många brottas med att detta är minst lika vanligt idag trots all information och kunskap. En diskussion kring orsaker och lösningar baserat på mina erfarenheter kan starta en process där vi kan bli frimodigare att tackla dessa saker bl.a just genom att vi formar en medveten strategi/pedagogik.