Hur vi kan arbeta konstruktivt med människor från värdebaserade kulturer

Hedersfrågor blir mer och mer uppmärksammade men tyvärr utan förståelsen för bakomliggande orsaker och hur man når fram till människor så att vi kan påverka deras syn. När frågan tas upp vinner man ofta ”de redan frälsta” men stöter lätt andra längre bort. Det är därför avgörande att arbeta förebyggande och när det redan finns problem, konstruktivt för alla inblandade. När det gäller ingripande måste man också inse vad kulturen betyder för offren för att verkligen kunna hjälpa dem. Genom att jag arbetar med dessa frågor både i Sverige och i Mellanöstern kan jag ofta nå fram till tänkandet bakom handlande och uttalanden. En verklig förståelse och respekt för bakomliggande värderingar (även om man inte delar dem) är viktigt för att vi ska kunna påverka till att det blir OK att tänka i grupp, familj och släkt men inte att kränka en enskild individs rättigheter.

Tyvärr blir det ofta så att vi med svensk etnisk bakgrund och vi som är assimilerade men med utländsk bakgrund (dvs vi tänker i mycket väsentligt som etniska svenskar), upplevs som elitiska i vår syn på andra kulturer. Om vi upplevs (även om vi inte menar det) som att vi har rätt och de har fel – religiöst grundade, värdebaserade och grupp orienterade kulturer innebär problem medan sekulariserade, värderelativistiska eller värde neutrala och individualistiska kulturer har rätt – då försvåras all dialog.