Fostransmodeller i olika kulturer/hur vi hanterar gränssättning och omsorg

Hur vi fostrar i Sverige under olika åldrar och hur man gör i andra kulturer och varför. Hur vi kan förstå varandra bättre och undvika att vissa ungdomar hamnar i kläm och aldrig får hitta egna värderingar. Hur vi kan förstå motiven bakom vuxnas beteende i fostrans frågor.